تعرفه آگهی
همه هزینه ها به پوند انگلیسی است.

سه ماه یک  ماه گونه آگهی  

رایگان

 •  نام، نشانی و شماره تلفن در فهرست راهنمای کار، پیشه و  نیازمندیها
 • درج آگهی کاریابی و کاگماری
درج این آگهی شامل:

 

قیمت ویژه

99 پوند در سال

 • صفحه ویژه دارایمتن آگهی - تصویر ثابت
 •  پیوندی به پایگاه اطلاع رسانی کسب شما
 • درج در فهرست راهنمای نیازمندیها
قیمت ویژه
درج این آگهی شامل:
195 65
 • برنمای ثابت در صفحه نخست  دارای:  یک واحد تصویر ثابت آگهی در   صفحه اصلی

 • پیوندی به پایگاه اطلاع رسانی کسب شما.

 • درج در فهرست راهنمای نیازمندیها

درج این آگهی شامل:

210 70
 • برنمای گردان در صفحه نخست  دارای:  یک واحد تصویر گردان چند نگاره آگهی در   صفحه اصلی

 • پیوندی به پایگاه اطلاع رسانی کسب شما.

 • درج در فهرست راهنمای نیازمندیها

درج این آگهی شامل:

 40 پوند  هزینه کارگذاری افزوده خواهد شد


70 x 30 mm
= اندازه هر واحد تصاویر ثابت  و گردان

   هزینه هرسانتی متر اضافی تصویر ثابت یا گردان برابر با یک پوند در هفته می باشد.

 
 

مقررات "بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما"
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  کاربران پایگاه "بازاریاب"، خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات ارائه شده و دریافتی، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاریاب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.  بازاریاب و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود نگاه میدارد.
 " هرگونه وبگاه" طراحی شده . نگاره، نماد، متن های ابتکاری آگهی - تبلیغاتی و دیگر کارهای هنری در مالکیت کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما، بازاریاب و londonmagnet.com  و Artistc Web and Graphic Design با قی خواهد ماند و هرگونه نسخه برداری و دگرگونی و تعدیل آنها مجاز نمی باشد.

Copyright © 2006-2014 BAZARYAB بازاریاب1393-1385 شمسی
 همه حقوق محفوظ و متعلق به   بازاریاب می باشد
 
 
© ایران راهنما  1376  -  1392   همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد

 

 

 

صفحه اصلی