نام كسب نشاني شماره تلفن  
ورزش فوتبال - رزمی    
ورزش - آموزش و آشنايي ورزش رزمي تكواندو- شنبه ها ويژه بانوان  زير نظر بانوي ايراني Hounslow Manor Sport Hall- Cecil Road- Hounslow East تلفن: 02076033805     
ورزش - فوتبال    جاي شما خالي است!    
ورزش رزمي - پارس تكواندو Wandsworth- West Kensington- Chelsea- Tooting- Chiswick-
 St.John's Wood
تلفن: 02088759133    
ورزش رزمي
تكواندو
London- Acton- Surrey- Hounslow East- Maida Vale-  Swiss Cottage- تلفن: 02089921797    
         
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

© 2006-2013 BAZARYAB بازاریاب1392-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376 - 1392همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد