نام كسب نشاني شماره تلفن  
خدمات حقوقی - وکیل        
وكيل - دفتر مشاور حقوقي لطيف زماني PO Box 61448, London NW10 3UT تلفن: 02079935432  
دفاتر حقوقی  LEVENES LEVENES SOLICITORS
Ashley House, 235-239 High Road, Wood Green, London, N22 8HF
تلفن: 02088261379    
خدمات حقوقی -  بکایی و هافمن Hoffman - Bokaei Solicitors
Lithos House
307 Finchley Road, London NW3 6EH
تلفن: 02074332380    
         
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

© 2006-2013BAZARYAB بازاریاب1392-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376 - 1390همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد