نام كسب نشاني شماره تلفن  
حمل و نقل        
         
حمل و نقل - شركت حمل و نقل آسان   تلفن: 0800521177    
حمل و نقل - شركت حمل و نقل پدرام
 ( داخلي و خارجي )
126 Audley Road- Hendon- London NW4 3HG تلفن: 02089338261    
حمل و نقل - شركت حمل و نقل پي دي اس 17 Cumberland Business Park- Cumberland Ave. Park Royal- London NW10 7RT تلفن: 02089973393    
حمل و نقل   هُما
ارسال بار تجاري و مسافرتي
557 Shoreham Road West, London,  TW63 RJ   تلفن: 02085649814     
حمل و نقل  DFS Worldwide
Unit 7 Marlin park, Central way, Feltham, London TW14 OXD

تلفن: 02088670904 

   
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

© 2006-2011BAZARYAB بازاریاب1390-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376 - 1390همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد