تعمیر گاه خودرو
نام كسب نشاني شماره تلفن  
تعمیر گاه        

تعمیرگاه  خودرو   رایان
با مدیریت روبرت و رایموند

AUTORYAN
UNIT 1, PERIVALE NEW BUSINESS CENTRE
19 Wadsworth Road, Perivale Middlesex
UB6 7LF
  تلفن: 02089978095  
تعمير گاه و
 MOT

آ - پي - اس
APS Auto Service
2A London Road -
Brentford -
London TW8 - 8JW
تلفن: 02085607222     
تعميرات- تعميرات موتور، تهويه و ديگر وسايل آشپزخانه  405 Mentmore Terrace- London E8 3PN تلفن: 02085250848    
تعميراگاه خودرو - تعميرگاه جواد J & K Auto's R/O 113 - 115 Golders Green Road- Golders Green- London NW11 8HR تلفن: 02084551749    
خودرو - خدمات 24 ساعته
حمل خودرو يا موتور از محمل تصادف
A.D. Cars- 68 - 72 Hassop Road- Cricklewood- London NW2 6RX تلفن همراه: 07969870460    
شيشه خودرو   تلفن: 08009800062     
تعميرگاه خودرو
لاستيك چرخ نو، مستعمل و تعمير هرنوع موتور
393 Northolt Road- ( A312)- South Harrow- Middlesex- HA2 8JE تلفن: 02088642486    
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

© 2006-2011BAZARYAB بازاریاب1390-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376 - 1390همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد

خرید و فروش خودرو

 

 

020 8961 5492 07850856096

 

  مشخصات شماره تماس نوع خودرو