نام كسب نشاني شماره تلفن  
پزشکی        
دندانپزشكي 11 Porchester Gardens-
Bayswater-
London - W2 4DB
تلفن: 02077273650     
 دندانپزشك عليرضا هاشمي 66 Hampstead Road- London NW1 2NT تلفن: 02073888556    
دندانپزشكي فضل الهي 18 Bradbury Street- Dalston- London N16 8JN تلفن: 02072547322    
پزشكي - زيبايي، پزشكان زيبايي 191 Kilburn Fhigh Road- London NW6 تلفن: 02073720044    
 دندان پزشکی
 
ماهرخ زند و فرخ زند
129- 131 Kensington High Street,
London W8 6SU
تلفن: 02079379997    
دندانپزشکی    Sachdev Nether Street Dental Surgery  

393 Nether Street London N3 1QG

تلفن: 02083465397    
پزشكي-دندانپزشك مهري و همكاران The Green Dental Practice- 701 High Road- North Finchley- London N12- 0BT تلفن: 02084466694    
         
دندانپزشکی
آناهیتا ذینعلی و شهاب میرجعفری
Excel Dental Care
289 Cricklewood Lane, London NW2 2JL
تلفن: 02084583330     
دندانپزشکی ایلینگ Ealing Dental & Medical Clinic
148 Uxbridge Road, West Ealing W13 8SB
تلفن: 02088404472     
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

© 2006-2011BAZARYAB بازاریاب1390-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376 - 1390همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد