نام كسب نشاني شماره تلفن  
حسابداری        
حسابداری_ حسابداری مِژدَر
کلیه امور حسابداری
عضو رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان
APP Accountants

8A Endeavour House,
2 Cambridge Road
Kingston Upon Thames, KT1 3JU

تلفن: 02085499541  
حسابداري و حسابرسي
موسسه حسابداري شيراز
20 Sunny Gardens Road-
London- NW4 1RX
تلفن: 02082032735      
شرکت حسابداري و حسابرسي
دهشید و همکاران
دارای پروانه انجمن حسابداران فنی انگلستان
DEHSHID & Co Accountants
Suite 101, Hanovia House
30 Eastman Road
London
W3 7YG
تلفن: 02035815252  

 

 
حسابداري و حسابرسي ابكاس 47 - Dartrey Tower-
World's End Estate
Chelsea-
London- SW10 0EB
تلفن: 02077950242     
حسابداري - حسابداری و خدمات مالیاتی 12 Ealing House, 33 Hanger Lane, London, W5 3HJ تلفن: 02089980893     
منصور شاهرخ
عضو رسمی انجمن حسابداران خبره انگلستان
Knight Chadwick Ltd
Unit 1A Woodstock Studios, 36 Woodstock Grove, London, W12 8LE
تلفن: 02070961822      
علیرضا زارع و رفی پرسه

شرکت خدمات حسابداری و مالی

Passman L Partnership Ltd56 c High Street 
 Brentford Middelsex
TW8 0AH
تلفن: 02085605661      
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

© 2006-2015 BAZARYAB بازاریاب1390-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376 - 1390همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد