نام كسب نشاني شماره تلفن
خوراک سرا - قهوه سرا
 و چلوکبابی ها
 
خوراک سرا ی-  منوش Manoush Persian Cuisine

48 Queensway, London, W2 3RY

تلفن: 02077276886  
خوراک سرای - کیش Kish Restaurant
7-9 Kilburn High Road,
London, NW6 5SD
تلفن: 02076242525  
چلوکبابی - پارس Pars Restaurant
370 Harrow Road- Maida Vale  London- W9 2HU
تلفن: 02072892023  
خوراک سرا ی-  پیانو Piano Restaurant & Lounge
80
- 82 Chiswick High Road London- W4 1SY
تلفن: 02089944440    
چلوکبابی - بهشت برین   1   Behesht e Barin9(1)  Restaurant
118 Ballards Lane, London N3 2DN
تلفن: 02080454431    
چلوکبابی - بهشت برین    2 Behesht e Barin (2)  559 London, Finchley Road NW3 7BN تلفن: 02074358893    
چلوکبابی - کندو Kandoo Persian Cuisine 458 Edgware Road, London W2 1EJ تلفن: 02077246769     
چلوکبابی - آریانا Ariana Restaurant
108 Bourne Terrace, Paddington London , W2 5TH
تلفن: 02072669200     
چلوکبابی - آذربایجان Azarbaijan Restaurant
291
King street, Hammersmith,  London W6 9NH
تلفن: 02085638553    
 خوراک سرا -  شهرزاد Shahrzad Restaurant
281 Ballards Lane,London N12 8Nr
تلفن: 02084463535 با آهنگ و آواز زنده  
 چلوکبابی-  گیلک Gilak Restaurant
663 Holloway Road, London, N19 5SE
تلفن: 02072721692    
 چلوکبابی -  مولانا Molana Restaurant

76-78 Uxbridge Road, Ealing, London W13 8RA

تلفن: 02085665815    
خوراک سرای -  شب های ایران Persian Nights Restaurant
379 Uxbridge Road, London W3 9SA
تلفن: 02089920203    
چلوکبابی صوفی Sufi Restaurant  70 Askew Road, London W12 9BJ تلفن: 02088344888    
خوراک سرای -  شاهزاده ایرانی Prince of Persia Authentic Persian Cuisine  7-9 Sheepcote Road, Harrow, London HA1 2JN تلفن: 02088615555    
چلوکبابی -  شایان Shayan Restaurant
154 Lancaster Road, Barnet EN4 8AL
تلفن: 02084410222    
چلوکبابی -  شایان Shayan Restaurant
241 Regents Park Road,
London N3 3LA
تلفن: 02083434999    
چلوکبابی - آتش Atash Restaurant
Fire Station, 55 High Street, Brentford, London TW8 0AH
تلفن: 02085685999    
خوراک سرای یاس Yas Restaurant,5-7 Hammersmith Road, Kensington Olympia, London W14 8XJ تلفن: 02076039148    
خوراک سرای پردیس 29 Connaught Street, London W2 2AY تلفن: 02074028933    
ساندویچ ایرانی Caspian Lounge
427 High Road, North Finchley
London N12 0AP
تلفن: 02083461919    
         
         
         
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.
ایران راهنما  در سال 1376 بنیاد یافت. ایران راهنما نخستین پایپگاه آگهی ایرانیان بر روی شبکه ی جهانی اینترنت
Copyright © 2006-2016 BAZARYAB بازاریاب  1395-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به   بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1395  -  1376   همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد