نام كسب نشاني شماره تلفن  
 بنگاه املاك        
معاملات ملكي     Visual Homes    569 Finchley Road- Hampstead- London NW3 7BN تلفن: 02077942434     
بنگاه معاملات ملكي
 ريجنتس پارك
621 Holloway Road- London- N19 5SS تلفن: 02072729826    
  املاک
مسكن وفا
خريد مسكن در اسپانيا
Suite 18 Imperial House-
64 Willoughby Lane
Tottenham
London N17 0SP
تلفن: 02088015303    

بنگاه معاملات ملکی  Liberty

15 Wells Terrace,
Finsbury Park,
London - N4 - 3LJ

تلفن: 02072813773

تلفن: 02072633637


برای کسب آگاهی بیشتر به صفحه اختصاصی بنگاه وارد شوید
 
121 Tottenham Lane,
Crouch End,
 London - N8 -  9BJ

تلفن: 02083486669

تلفن: 02081413996

         
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.
Copyright © 2006-2011BAZARYAB بازاریاب1390-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به   بازاریاب می باشد.© ایران راهنما  1376  -  1390   همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد