نام كسب نشاني شماره تلفن

آرایش و زیبایی        
آرایش و زیبایی عذرا Ozra Beauty Centre
344 - 354 London Road, West Corydon
CR0 2TJ
تلفن  02086833830  

همراه  07890847305

استخدام می کند

1- ناخن آرا

2- آرایشگر

 
آرایش و زیبایی M & F Cuts
62 Fortune Green Road, West Hampstead, London, NW6 1DT  
 
تلفن 7364 - 3417 - 020    
آرايش و زيبايي سميرا 248 Station Road 
Edgware Middlesex
London HA8
7
AU
تلفن 6666 - 8958 - 020    
آرايش و زيبايي Glamour
 Hair and Beauty
690 - High Road
North Finchley
London - N12
  -  9PY

تلفن: 5262 - 8446 - 020

   
آرايش و زیبایی  نيك Unique
149 Queens Crescent
off Malden Road
London NW5
  

تلفن: 5888 - 7267 - 020

   
آرایش و زیبایی روژ 2 Oxford Road, London NW6 5SL, Kilburn

تلفن: 0229 - 7624 - 020

   
آرایشگاه  و پیرایشگاه Chic Touch
298 King Street,
Hammersmith, London
W6 0RR

تلفن: 2420 - 8748 - 020

   
آرایش و زیبایی هایدی Hydi Studio Beauty
106 Robert Street,
London NW1 3QP

تلفن: 02074199601

تلفن: 02073885619

   
آرایش و زیبایی مریم
 
Maryam's Beauty Box
526 Wilmslow Road,
Withington
Manchester  M20 4BT

تلفن: 01614458220

منچستر  
آرایش و زیبایی ونوس Venus Hair & Beauty
78 High Street, Edgware, Middlesex London HA8 7EJ

تلفن: 02089513503

   
آرایش و زیبایی
 
Restyle Hair
3 Sutton Parade
Hendon
Church Road
London NW4 1RR

تلفن: 02082028555

   
 زیبایی درمانگاهی پزشک فرشید اُشناری Beauty Works London
Harley Street
1 Harley Street,
 London W1G 9QD

تلفن: 02083408069

 زیبایی درمانگاهی، پوست درمانی  
         
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

Copyright © 2006  BAZARYAB بازاریاب در تاریخ 1385  خورشیدی بنیان یافته است. همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.   © ایران راهنما از سال  1376 خورشیدی  بنیان یافته است.  همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد