نام كسب نشاني شماره تلفن  
آموزش دانشگاهی
پذیرش از دانشگاه های نامی جهان
       
 
تحصیل در دانشگاه های انگلستان
دریافت روادید تحصیلی و اقامت
 
Uk Global Network LTD

9 Burroughs Gardens, Hendon, London, NW4 4AU

تلفن:  00442083591159

 

   
         
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

Copyright © 2006  BAZARYAB بازاریاب در تاریخ 1385  خورشیدی بنیان یافته است. همه حقوق محفوظ و متعلق به بازاریاب می باشد.   © ایران راهنما از سال  1376 خورشیدی  بنیان یافته است.  همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد