نام كسب نشاني شماره تلفن

آهنگ و آواز        
 آواي هنر
دعوت از خوانندگان نامی آهنگ و آواز  ايران
  تلفن: 02087232020    
آهنگسازي و ضبط
 تنظيم، تهيه شعر و ترانه
The Lab Studio- 37 Vivan Ave- Hendon- London- NW4 3UX تلفن: 02082035059    
 آموزش گيتار   تلفن: 02082038050    
گروه اختصاصي اميد پژوه   تلفن: 02084551095     
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" هیچگونه مسئولیتی را در قبال ارائه کیفی و کمی خدمات، کالا و دیگر موارد  آگهی شده  نمیپذیرد.  خریداران و فروشندگان و آگهی دهندگان مسئولیت کامل آگهی، موضوع آگهی و کمی و کیفی خدمات، کالا و دیگر موارد آگهی را بر عهده دارند و با پذیرفتن این امر از خدمات "بازاراب"  و  "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" بهره مند می شوند.
"بازاریاب" و "کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما" حق رد هرگونه آگهی را به هر دلیلی برای خود حفظ می کند.

Copyright © 2006-2016   BAZARYAB بازاریاب1395-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به   بازاریاب می باشد.   © ایران راهنما  1376  -  1395   همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد