گلچینی از گفتار و چکامه
 بزرگان فرهنگ ایران زمین

بوی جوی مولیان آید همی
یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او
زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست
خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا شادباش و دیر زی
میر زی تو، میهمان آید همی

میر، ماه است و بخارا آسمان
ماه، سوی آسمان آید همی

میر، سرو است و بخارا بوستان
سرو، سوی بوستان آید همی
(رودکی)

 • آدمیزاد اگر بی ادب است آدم نیست 

 • آنچه می گویم به قدر فهم توست
  مردم اندر حسرت فهم درست (مولوی)

 • آفتاب آمد دلیل آفتاب                       
  گر دلیلت باید از وی رخ متاب  (مولوی)

 • فراوان خزینه فروان غم است
  کم است اندُه آن را که دنیا کم است. (نظامی)

 • از حلب تا کاشغر میدان سلطان سنجر است.

 • اگر نخواهی تو نور علم اندوخت 
  به تنور اثیر خواهی سوخت ( اوحدی)

 • نکویی گر کنی منت منه زان
  که باطل شد زمنت جود و احسان
  (ناصر خسرو)

 • سالها دل طلب جام جم می کرد
  آنچه خود داشت زبیگانه تمنی می کرد (حافظ)

 • با بدان منشین که درمانی
  خو پذیر است نفس انسانی ( سنایی)

 • پسر نوح با بدان بنشست
  خاندان نبوتش گم شد

 • سگ اصحاب کهف روزی چند
   پی نیکان گرفت مردم شد ( سعدی)

 • آنجا رو که بخوانند
   نه آنجا که برانند

 • نالیدن بلبل ز نوآموزی عشق است 
  هرگز نشنیدیم زپروانه صدایی
  ( حزین لاهیجی)

 • ***********************

 • نخستین باده کاندر جام کردند
  زچشم مست ساقی وام کردند

 • ز بهر صید دلهای جهانی
  کمند زلف خوبان دام کردند

 • به گیتی هر کجا درد دلی بود
  به هم کردند و عشقش نام کردند

 • سر زلف بتان آرام نگرفت
  ز بس دلها که بی آرام کردند

 • چو خود کردند راز خویشتن فاش
  عراقی را چرا بد نام کردند؟
  (
  فخرالدین عراقی)

 • گر یک دوست خفته است
  دوست دگر بیدار است

 

 

 

Copyright © 2006-2011BAZARYAB بازاریاب1390-1385 شمسی همه حقوق محفوظ و متعلق به   بازاریاب می باشد 
 
© ایران راهنما  1376  -  1390   همه حقوق محقوظ و متعلق به کانون تبلیغاتی و اطلاع رسانی ایران راهنما می باشد